GIGA produkter

GIGA kaldeanlæg er tilført en dimension, der kan forbedre plejepersonalets daglige arbejdsruntiner overfor patienter og ældre med plejebehov.

Den ekstra dimension

GIGA er et fleksibel anlæg, der gør det muligt at tildele plejepersonalets ansvar for bestemte stuer - tilmed på forudbestemte klokkeslet i overensstemmelse med vagtplanen.

I praksis vil plejeren kunne indkode de stuer, som han/hun skal tage sig af indenfor egen vagt. Det betyder, at plejepersonalet bedre kan disponere og strukturere arbejdsdagen ved på forhånd at beslutte, hvem der har ansvaret for de pågældende stuer/senge indenfor et bestemt tidsrum. GIGA-anlægget sørger herefter for at fordele de patientkald, der måtte komme, direkte til den plejer, som har ansvaret for patienten på det pågældende tidspunkt -uden at forstyrre andre plejere. Plejeren kan på personalepanelet se, hvem der kalder, og derefter ved tryk på en knap oprette direkte taleforbindelse til den kaldende patient.